Rotavirusvaksinen er helseøkonomisk kostnadseffektiv

TO DOSER: Rotavirusvaksinen består av to doser som gis ved seks og tolv ukers alder. Foto: Thinkstock

TO DOSER: Rotavirusvaksinen består av to doser som gis ved seks og tolv ukers alder. Foto: Thinkstock

Ny studie viser at det er kostnadseffektivt fra et helsetjenesteperspektiv å vaksinere spedbarn mot rotavirus, når man ser på hvor stor sykdomsbyrde som unngås.

Publisert: 2017-09-12 14.00 Skrevet av: Mari Rian Hanger

Tack för att du läser Dagens Apotek! Nu har du tagit del av 10 artiklar och för att läsa vidare på Dagensapotek.se, vill vi att du fyller i dina användaruppgifter. Dagens Apotek på webben är helt kostnadsfri att använda.

Fortsatt trevlig läsning!

Har du redan ett konto?

Logga in

I 2014 ble rotavirusvaksinen innført i vaksinasjonprogrammet i Norge. Da var det blitt vist i tidligere studier at vaksinering var kostnadseffektivt ut fra et samfunnsperspektiv, men ikke fra et helsetjenesteperspektiv.

Når man gjennomfører evalueringer fra et samfunnsperspektiv tar man også med kostnader utenfor helsevesenet, for eksempel tapte arbeidsdager.

SammenligningI den nylig publiserte studien i PloS One har man evaluert kostnadseffektiviteten for perioden 2015-2019.

Vaksinasjon med Rotarix, som brukes i dagens vaksinasjonsprogram, er sammenlignet med ingen vaksinasjon. Det er også gjort en hypotetisk sammenligning med vaksinen RotaTeq, som også er på det norske markedet.

Fremtidig effekt– Vi har kombinert informasjon om blant annet rotavirus-epidemiologi, vaksinens effekt, demografi, antall vaksinerte personer og kontaktmønstre i befolkningen, og beregnet fremtidige effekter ved hjelp av modellering, forteller førsteforfatter Christina Hansen Edwards ved Folkehelseinstituttet.

KostnadseffektivStudien viser at i perioden 2015-2019 vil vaksinasjonen forhindre at 114.658 barn blir syke uten å oppsøke lege, 34.571 barn oppsøker fastlegen eller legevakt, 7.381 barn blir alvorlig syke og to barn dør.

Studien konkluderer med at Rotarix er kostnadseffektiv fra et helseøkonomisk perspektiv, med 424.791 kroner per kvalitetsjusterte leveår (QALY).

Ingen offisiell grense– Om et helsetiltak er kostnadseffektivt eller ikke avhenger av hvor mye samfunnet maksimalt er villig til å betale pr QALY. Det finnes ingen offisiell grense for dette, men i denne studien har vi antatt en maksimal pris på 657.540 kroner per kvalitetsjusterte leveår, sier Hansen Edwards.

Det vil si at man maksimalt kan akseptere en vaksinepris på 627 kroner per fullvaksinerte barn.

BivirkningerAlle innmeldte bivirkninger av rotavirusvaksinen blir registrert.

– Vi vet at noen barn opplever milde bivirkninger etter vaksinasjon og at alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Vi har sett på effekten av dette i studien, men hovedfunnene forble uendret, sier Hansen Edwards.

Færre infeksjonerFolkehelseinstituttet viste nylig til foreløpige resultater av sin studie om rotavirusvaksine, som viste at det har vært en betydelig nedgang i antall barn under fem år som blir henvist til sykehus med mage-tarm-infeksjon etter innføring av vaksinen.

Nyhetsbrev

Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.