Paveseglet som ble funnet i middelalderbyen i Oslo ble åpnet i dag

Funnet ble gjort under utgravninger for tre uker siden, og ble onsdag åpnet for å avsløre pavens navn.

Hvilken pave seglet tilhørte skal offentliggjøres på Kunsthistorisk museum onsdag ettermiddag.

Blyseglet ble brukt på brevkorrespondanse fra paven i Roma til biskopen i Oslo under middelalderen, og funnet ble gjort i Gamlebyen i Oslo.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har fått tillatelse fra Kulturhistorisk museum til å åpne seglet, og i håpet om å kunne fastsette perioden seglet er fra, og hvilken pave som er avsender.

– Vi har forsøkt å kjøre en veldig kraftig røntgen, men seglet er av bly, så det ga ingen resultater. Vi var nødt til å åpne seglet for å kunne finne ut hvilken pave seglet tilhører, sier prosjektleder Egil Lindhart Bauer i NIKU.

Åpningen ble gjort av en konservator ved Kulturhistorisk museum (KHM) og før åpningen opplyste Bauer at det var en viss fare for at seglet kunne bli ødelagt.

– Ser det ut som seglet tar skade av arbeidet må vi avbryte, men vi håper likevel å kunne få tatt et slags avtrykk slik at vi får svarene vi søker. Bly er jo et mykt materiale så forhåpentligvis går det fint å åpne det, fortalte Bauer før åpningen.

Do-strid: Må restaurere gammel utedo for 2,5 millioner

Håper å finne historisk sammenheng

Forskerne håper å kunne linke paven til bevart brevmateriale som ble sendt til og fra Norge under middelalderen, såkalt diplommateriale, for å prøve å finne ut bakgrunnen for korrespondansen.

SJELDENT FUNN: Prosjektleder Egil Lindhart Bauer viser fram det paveseglet, en såkalt bulle, som ble funnet av arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU, ved utgravninger i Bispegata i Oslo. Bauer opplyser at slike funn er svært sjeldne.

Foto: Privat

– Det er vanskelig å tidfeste blyseglet kun ut ifra utseende. Derfor er det viktig å se innsiden der det står navn og nummer. Ut i fra pave og datering kan vi forhåpentligvis finne ut hvilken periode korrespondansen foregikk og kanskje se det i sammenheng med historiske begivenheter, forteller Bauer.

Fikk du med deg? Trengte småstein – raserte 2300 år gammel Maya-pyramide

Bauer opplyser at historiske begivenheter for eksempel kan dreie seg om borgerkrigstiden eller  overgangen fra norske til svenske konger og kan gi et hint om politisk klima. Men han mener det er like sannsynlig at brevet er av en enklere art.

– Et eksempel på dette er at paven i Roma befaler alle biskoper i Norge å adlyde erkebiskopen i Nidaros, eller at en biskop i Norge lurer på om det er greit å døpe barn i øl. Vi har eksempel på en biskop som lurer på det. Svaret han fikk var nei, sier Bauer.

Artikkelen fortsetter under bildet av utgravningene i Bispegata

VESENTLIGE FUNN: Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU, har gjort flere vesentlige funn i middelalderbyen i Oslo. Blant annet er det funnet rester av bispeborgen og bispeallmenningen.

Foto: Thomas Wrigglesworth/niku, NTB scanpix Sjelden middelalderskatt

Under utgravningene i middelalderbyen i Oslo har forskerne kommet over mange vesentlige funn, som blant annet rester av bispeborgen, og funn av bispeallmenningen som gikk der Bispegata i Oslo går i dag.

10.000 graver under torget: Graver opp 50 skjeletter fra i Kristiansand

– Vi har gjort utrolig mange spennende funn i området, og fant blant annet en gullring for en tid tilbake, noe som er svært sjeldent. Paveseglet kan sier å være enda sjeldnere, og det er nesten ikke kjent tilsvarende funn, sier Bauer.

Utgravningsprosjektet forskerne nå holder på med er prosjektert til 50 uker, men de har hatt flere utgravninger i området.

– Vi visste at vi kom til å komme over mange funn når vi startet utgravningene i Middelalderbyen og omfanget ser ut til å stemme med det vi trodde, forteller Bauer.